Keresés

.

Tisztelt Szülők!


A 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról szóló 10/2020. (V. 29.) EMMI határozat 1. pontja kimondja, hogy a középfokú iskola a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet szerinti 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásokról tájékoztatót tesz közzé a honlapján 2020. június 5-ig, amelyben meghatározza a beiratkozás pontos időpontját és feltételeit. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a korábbi években történt beiratkozási gyakorlattól eltérően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője személyes jelenléte a beiratkozás napján nem kötelező, hanem gyermeke beíratását elektronikus úton is megteheti. A szülők teendőiről az alábbi dokumentumban tájékozódhatnak:

                                                                                     dokumentum

 


  

A teljes dokumentum megtekintéséhez kattintson ide!

  


 

 

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a központi írásbeli vizsgákról

              A középfokú felvételi eljárás információi

 


 

A

B

 

 

 

 

 

1.

Határidők

Feladatok

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó

 

2.

2019. szeptember 10.

Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János

 

 

 

Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

 

 

 

 

 

3.

2019. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú

 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében

 

4.

2019. október 20.

– a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák

 

tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó

 

 

 

 

 

 

felvételi tájékoztatójukat.

 

 

 

 

 

5.

2019. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk

 

a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

2019. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi

 

eljárás rendjéről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi

 

7.

2019. november 15.

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára

 

 

 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül

 

8.

2019. december 6.

a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó

 

Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban

 

 

 

 

 

 

megjelölt – intézménybe.

 

 

 

 

 

9.

2019. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig

 

10.

 

2019. december 11.

jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk

 

 

 

 

a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

 

 

 

 

 

 

11.

 

2020. január 17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik

 

 

a találkozást a programba jelentkezőkkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

2020. január 18.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

 

13.

 

2020. január 18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János

 

 

 

 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,

 

14.

 

2020. január 23., 14.00

továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó

 

 

Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt

 

 

 

 

 

 

 

 

nem tudtak részt venni.

 

 

 

 

 

 

15.

 

2020. január 25.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik

 

 

a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

2020. január 28.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

 

 

 

 

 

 

17.

 

2020. február 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által

 

 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi

 

 

 

 

Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok

 

18.

 

2020. február 8.

eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős

 

 

 

 

miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és

 

 

 

 

általános iskolákat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú

 

 

 

 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

19.

 

2020. február 19.

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül

 

 

 

 

is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a

 

 

 

 

Hivatalnak.

 

 

 

 

 

 

20.

 

2020. február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti

 

 

szakgimnáziumokba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

2020. február 24.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 

 

– március 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

2020. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők

 

 

felvételi jegyzékét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

2020. március 19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött

 

24.

 

2020. március 23.

tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell

 

 

 

 

megküldeni a Hivatalnak.

 

 

 

 

 

 

25.

 

2020. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk

 

 

jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől

 

26.

 

2020. március 27.

megvalósító középfokú intézményeket, és erről tájékoztatja az általános

 

 

 

 

iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az oktatásért felelős minisztert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért

 

27.

 

2020. március 27.

felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől

 

 

megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon

 

 

 

 

 

 

 

 

keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

 

 

 

 

 

 

28.

 

2020. április 6.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 

 

 

 

 

29.

 

2020. április 8.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által

 

 

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok

 

30.

2020. április 23.

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi

 

 

 

jegyzék).

 

 

 

 

 

31.

2020. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról

 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

2020. április 30.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok

 

benyújtása.

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

2020. május 11–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében

 

a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

2020. május 11.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 

– augusztus 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

2020. május 22.

A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola

 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

2020. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a

 

fenntartónál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek

 

 

 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási

 

 

 

hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi

 

37.

2020. június 17.

a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.

 

 

 

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő

 

 

 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót

 

 

 

felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek

 

 

 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási

 

38.

2020. június 17.

hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy

 

– az általa fenntartott iskolák tekintetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter

 

 

 

 

 

 

részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési

 

 

 

Hídprogramba.

 

 

 

 

 

39.

2020. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési

 

Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba beiratkozott, illetve

 

 

 

elutasított tanulókról az általános iskolának. Az általános iskola, amennyiben

 

 

 

három munkanapon belül nem kap értesítést a tanuló felvételéről, értesítést

 

40.

2020. június 29–30.

küld a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint

 

 

 

illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és

 

 

 

Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekintetében –

 

 

 

az agrárpolitikáért felelős miniszter részére.

 

 

 

 

 

 

2020. július 24.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag

 

41.

a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való

 

– augusztus 7.

 

 

felkészítést folytató szakképző iskolába.

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

2020. augusztus 1–31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti

 

szakgimnáziumokba.

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

2020. augusztus 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba.