AZ ISKOLA TANTESTÜLETE

Németh Judit intézményvezető

okl. könyvtár-testnevelés szakkollégiumi tanító
okl. testnevelés szakos tanár
okl. minőségbiztosítási szakértő
szakvizsgázott pedagógus


Szörényi Marianna intézményvezető helyettes

okl. matematika-fizika szakos tanár
nem szakrendszerű oktatás
okl. közoktatási vezető
szakvizsgázott pedagógus

 

Cseszlainé Harsányi Tünde intézményvezető helyettes

                               reál munkaközösség vezető

                               okl.tanító, okl. matematika szakos tanár

 

 

  

 

Balázsné Kerti Csilla

                            okl. technika szakkollégiumi tanító

                                  nem szakrendszerű oktatás

 

       Balog Szilvia   

                                  ált. isk tanító   

  

       Bélik Katalin

                                 testnevelő tanár

 

       Bessenyei Renáta

                                   olk.ének szakos tanár

 

Csománé Sós Katalin

                              okl. ének szakkollégiumi tanító

 

Demeter Éva

                         földrajz-testnevelés szakos tanár

 

Dr.Badeebné Kövesdi Ildikó

 

                              okl. bilógia-kémia szakos tanár

 

Farnadyné Dobai Enikő

                           matematika-fizika szakos ált. isk. tanár

 

Feketéné Péter Klára

okl. tanító, ember és társadalom műveltségi terület

okl. tanító, fejlesztési szakirány

 

szakvizsgázott pedagógus

 

Felicides Bernadett

 

                                okl.tanító és informatika szakos tanár 

 

                                

Győrffy Lászlóné

okl. orosz-angol szakkollégiumi tanító

 

Hámoriné Derdák Andrea

 

okl. történelem- angol szakos tanár

 

Hollósné Tóth Éva

                              okl. angol szakos tanár

nem szakrendszerű oktatás

  

Karajzné Hidasi Erika

                               okl. matematika-szám.tech. szakos középiskolai tanár

okl. közoktatási vezető

szakvizsgázott pedagógus

 

Kasza Györgyi

okl. magyar nyelv és irodalom, angol szakos tanár

okl. etika, ember és társadalomismeret szakos középiskolai tanár

 

Kasza Krisztina

                                      okl. rajz szakos tanár

 

Kertészné László Judit 

okl. rajz szakkollégiumi tanító

nem szakrendszerű oktatás

        

      Kiss Éva

okl. biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos középiskolai tanár

     

       Kissné Kertész Réka Dorottya

                                      okl.tanító

 

 

  

Kocsis Zsuzsanna  

okl. könyvtár szakkollégiumi tanító

okl. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

okl. általános iskolai tanár

 

Komlósi Zoltánné 

                              okl. tanító

 

Kopócsi Tiborné

okl. pedagógia szakkollégiumi tanító

okl. háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

 

Kovács Adél       angol munkaközösség vezető

okl. népművelés szakkollégiumi tanító

okl. angol szakos tanár

 

Kovács Éva          

okl. tanító, nem szakrendszerű oktatás

 

       Löveiné Ercsei Ibolya

                                       ált. isk tanító, rajz szakos ált. isk. tanár

 

       Nagy Ágnes        

okl. orosz szakkollégiumi tanító

dyslexia terapeuta

okl. közoktatási vezető

szakvizsgázott pedagógus

 

       Nagy Emese 

                                       könyvtáros tanár

  

      Németh József      testnevelés munkaközösség-vezető

okl. testnevelés szakkollégiumi tanító

       

 

       Skornyákné Lonkai Szilvia

okl. testnevelés szakkollégiumi tanító

nem szakrendszerű oktatás

 

Sztupák Ildikó Fruzsina

okl. tanító, vizuális nevelés műveltségi terület

 

Tóthné Zsótér Sarolta  alsós munkaközösség vezető

 

okl. ének szakkollégiumi tanító

fejlesztő pedagógus

okl. közoktatási vezető

szakvizsgázott pedagógus

 

Vári Ildikó Rozália

okl. ének szakkollégiumi tanító

 

Vassné Császár Csilla Éva 

                               ált. isk. tanító, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

 

Vidra Éva

okl. könyvtár szakkollégiumi tanító

okl. angol szakos középiskolai tanár

 

Winkler Margit    humán munkaközösség-vezető

okl. könyvtár szakkollégiumi tanító

okl. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

okl.általános iskolai tanár

 

Zollainé Dénes Erika

okl. fejlesztő pedagógia és történelem szakos tanár

 

Zsinkay Barbara alsós munkaközösség-vezető

okl. természetismeret szakkolégiumi tanító

 

 

TITKÁRSÁG

 

Csepe Tímea   pedagógiai asszisztens

Agárdi Katalin gazdasági ügyintéző

Somlóvári Mónika   iskolatitkár

 

RENDSZERGAZDA

Garami Krisztián László

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK

 

Fejős Károlyné

Kun Csaba

Polánszki Éva

Taposka Csilla

Hraskó Erzsébet

Száraz Erika

Fodor Lászlóné