Keresés

AZ ISKOLA TANTESTÜLETE

 

 

Nagy Ágnes intézményvezető

                                       Ált. isk. tanító, orosz szakkollégium,
                                       Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,
                                       neveléstudomány szakos bölcsész, 
intézményfejlesztés specializáció 

Szőke Endre intézményvezető helyettes

 

általános iskolai tanító, oktatásinformatikus, számítástechnikai szoftver-üzemeltető, Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus infomédia szakterületen, neveléstudomány szakos bölcsész, intézményfejlesztés specializáció

 

Cseszlainé Harsányi Tünde intézményvezető helyettes

                               Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

                               okl.tanító, okl. matematika szakos tanár

 

 

  

 

dr. Badeebné Kövesdi Ildikó | Természettudományos munkaközösség-vezető

Biológia-kémia szakos ált. isk. tanár, okl.

Balázsné Kerti Csilla | Napközis munkaközösség-vezető

Ált.isk. tanító, technika szakkollégium

 

Bessenyei Renáta

Ének-Zenetanár

Csománé Sós Katalin

Ált.isk. tanító, ének szakkollégium

Demeter Éva

Okl. testnvelő tanár, Gyógytestnevelő tanár

 

Felicides Bernadett

Tanító, Inf. , ember-  és társa. Műv. terület

Győrffy László Attiláné

Ált. isk. tanító, orosz szakkollégium

Hámoriné Derdák Andrea | DÖK vezető

Okl. történelem tanár

Hollósné Tóth Éva

Angol nyelv és irodalom szakos tanár

Horváth Ádám Zsolt

Okleveles történelemtanár és okleveles földrajztanár

 

Kasza Györgyi

Etika, Ember- és társadalom ismeret tanár

Kasza Krisztina

Rajz szakos tanár, Művelődésszervező

Kertészné László Judit

Okl. Tanító, Rajz szakkollégium

Kiss Éva

Biológia-Testnevelés szakos tanár, Gyógytestnevelő tanár

Kissné Kertész Réka

Tanító, Testnevelés-sport műveltségi terület

Sándor Edit

Pedagógia szakos nevelő

Kocsis Zsuzsanna

Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Kopócsi Tiborné

Ált.isk. tanító, Pedagógia szakkollégium

Kovács Adél Éva | Angol nyelv munkaközösség-vezető 

Angol szakos tanár

Kovács Éva

Ált. isk. tanító

Németh József | Testnevelés munkaközösség-vezető

Ált.isk. tanító, testnevelés szakkollégium

Skornyákné Lonkai Szilvia

Ált.isk. tanító, testnevelés szakkollégium

Szepesi Anetts

általános iskolai tanító technika szakkollégium

Sztupák Ildikó Fruzsina

tanító, vizuális nevelés műveltségi terület

Tóthné Zsótér Sarolta | Alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Ált.isk. tanító, ének szakkoll., Közokt. vezető, Szakvizsgázott ped.

Vári Ildikó Rozália

Ált.isk. tanító, ének-zene szakkollégium

Löveiné Ercsei Ilona Ibolya

Ált. iskolai tanító, rajz szakos ált. isk. tanár

Vidra Éva

Angol szakos nyelvtanár

Winkler Margit | Osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Zollainé Dénes Erika

Pedagóia szakos nevelő, történelem szakos tanár, fejlesztő pedagógus

Zsinkay Barbara 

 Ált isk.tanító, természetismeret szakkollégium

 

TITKÁRSÁG

Csepe Tímea   pedagógiai asszisztens

Somlóvári Mónika   iskolatitkár

 

RENDSZERGAZDA

Garami Krisztián László

 

KÖNYVTÁROS

Párt-Papula Petra

 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK

 

Fejős Károlyné

Fejős Károly

Kun Csaba

Polánszki Éva

Taposka Csilla

Száraz Erika

Fodor Lászlóné