Angol munkaközösség

A nyelvoktatás jelenlegi szerkezete hosszú folyamat eredménye iskolánkban, melyet az igényekhez és a különböző szabályozásokhoz igazítottunk minden tanévben. Elsődleges célunk természetesen az, hogy használható nyelvtudást szerezzenek tanulóink, hiszen az angol nyelvet utazásaik, munkájuk során, külföldi barátaikkal való kapcsolattartásukban biztosan használni fogják. Filmeket nézünk, számítógépes programokat használunk, használati utasításokat böngészünk szintén angolul. Szükségünk van tehát az angol nyelvre, mint munkaeszközre és alapvető kommunikációs segítségre.

A ’90-es évek elején a harmadik évfolyamon kezdődött a nyelvoktatás, majd 1993 óta már az elsősöknek is vannak angol órái.  Az első évek gondos alapozása után  harmadik évfolyamtól évfolyami szinten négy tanulócsoportban tanítjuk az angolt. Csoportjaink átjárhatóak, célunk az, hogy minden tanuló abba a csoportba kerüljön, amelyikben önmagához képest a legjobban teljesít. Az ötödik osztálytól kezdve emelt óraszámban heti 5 órában  folyik a nyelvtanítás.  A viszonylag magas óraszám és a jellemzően alacsony létszámú csoport lehetővé teszi az átlagosnál több kommunikációs feladatot, a könnyedebb, játékosabb óravezetést is. Évek óta nyolcadikosaink nagy része kihasználja azt a lehetőséget, hogy iskolánkban a vizsgafelkészítés és típusfeladatok gyakorlása után letegye a City and Guilds alapfokú nyelvvizsgát.

A X. Kőbányai Önkormányzat és Wolverhampton testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően már évek óta angol anyanyelvű asszisztens segíti iskolánkban az angol nyelvoktatást. A tanórán belüli kommunikáción túl délutáni klubfoglalkozások keretében közvetíti tanulóink felé Nagy Britannia kultúráját, mindennapjait. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően az elmúlt években a munkaközösség tagjai Wolverhamptonban háromhetes  továbbképzésen vettek részt, melynek keretében nemzetközileg elfogadott módszertani vizsgát tettek le.

A motiváció erősítése és a tehetséggondozás jegyében háziversenyeket rendezünk, országos és kerületi versenyeken is indítjuk diákjainkat. Nagyon népszerű a betűző verseny illetve játékos országismereti vetélkedő  is, ahol előzetes felkészülés után különböző témákban mérhetik össze tudásukat a csapatok ( ünnepek, híres látnivalók).  Hosszú évek óta a kerületi szépkiejtési versenyen és országos versenyeken (OÁTV, Jane Haining angol verseny) is sikeresen vesznek részt tanulóink. A visszajelzések alapján végzett tanulóink a középiskolában jól teljesítenek és az ottani szintfelmérés alapján haladó csoportban folytathatják tanulmányaikat. Diákjaink jelentős része két tanítási nyelvű vagy angol nyelvi előkészítős középiskolai osztályba nyert felvételt.

Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy elsősorban alapos nyelvtudást szeretnénk adni, és igyekszünk megragadni minden lehetőséget arra, hogy ezt a folyamatot színessé, hatékonnyá tegyük. Felhasználjuk a modern technika adta lehetőségeket, bevonjuk az angol nyelvű irodalmat, filmművészetet, versenyekkel, tanórán kívüli tevékenységekkel motiváljuk tanulóinkat.

Munkaközösség tagjai: Ballai Zoltán, Györffyné Marika, Hollósné Tóth Éva, Kovács Adél, Vidra Éva