Keresés

.

 

 

 

Könyvajánló Petra nénitől

 

 


                                  

 


Iskolai Könyvtár

 

 

"Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember."

                                                        Babits Mihály

 

 

Az iskolai könyvtár használói köre szerint korlátozottan nyilvános könyvtár. Szolgáltatásait az iskola dolgozói, pedagógusok, pedagógus-jelöltek, technikai személyzet és a tanulók vehetik igénybe.

A könyvtárhasználat térítésmentes.

 

A könyvtár a tanév szorgalmi időszakában tanítási napokon látogatható a nyitvatartási időben:

Hétfő:            1030 -1530

Kedd:              1030-1530

Szerda:            1030-1530

 Csütörtök:       1030-1530

Péntek:           8-10

A nyitvatartási időben megtartott csoportos foglalkozások idején a könyvtári szolgáltatások szünetelnek.

A könyvtár használata során a kulturált viselkedés általánosan szokásos normái követendőek.

 

     Az iskolai könyvtár szolgáltatásai

*        Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

*        A könyvtári dokumentumok helyben történő szolgáltatása

*        Tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, segítség más könyvtárak szolgáltatásainak eléréséhez

*        Helybenhasználat

*        Kölcsönzés biztosítása és nyilvántartása

 

   Tájékoztatás

Tanulmányi feladatok elkészítéséhez kérdd a könyvtárostanár segítségét. Segít eligazodni könyvtárban, megtalálni a legmegfelelőbb dokumentumot, melyben választ kapsz kérdéseidre. Segít eligazodni az interneten való keresésében.

         Helybenhasználat

A könyvtárostanár segítséget ad az információk közötti eligazodásban, az információk kezelésében, a szellemi munka technikájának alkalmazásában.

A könyvtári állomány egy része csak helyben használható a mindenkori hozzáférhetőség érdekében Ezek a következő állományegységek: kézikönyvtár, folyóirattár, valamint a tantárgyközi feladatokhoz, szaktárgyi versenyekhez kigyűjtött dokumentumok, melyek a kölcsönzési állományból ideiglenesen kivonásra kerülnek, azok ez esetben csak helyben használhatók.

Tankönyvek kölcsönzése szeptember elején, a tanév közben nem lehetséges.

         Kölcsönzés

Alsó tagozatos diákok 1 + 2 könyvet kölcsönözhetnek egy időben.

            a + 2 könyv a tanuláshoz ajánlott olvasmányok.

Felső tagozaton: 2 + 5 könyv kölcsönözhető.

Kölcsönzési idő: 2 hét, ill. a tanulási segédletek esetében a felkészülési idő tartama, de max. 3 hónap.

Hosszabbítás: Amennyiben a kikölcsönzött dokumentumra a kölcsönzési határidő lejárta után is szükség van, kérhető a meghosszabbítás további két hétre, Kivéve, ha másnak is szüksége van az adott dokumentumra és előjegyzést kért rá.

         Másolás

A könyvtári dokumentumokból indokolt esetben kisebb terjedelemben (1-10 oldal) fénymásolat készíthető. Ehhez a dokumentum könyvtárból való kivitelére a könyvtárostól engedélyt kell kérni.

         Nyomtatás

A pedagógusok oktatói munkájához, ill. a tanulók iskolai feladataihoz indokolt esetben lehetőségünk van a számítógépen készített, valamint az Internetről nyert dokumentumok nyomtatására a könyvtáros egyedi elbírálása alapján kis terjedelemben (1-5 oldal).

         Számítógép-használat

Hét számítógép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. Egy gépen fut a Szikla-21 Integrált Könyvtári Rendszer. A Szikla-21 olvasói használata, az abban való keresés a könyvtáros közreműködésével és segítségével történik.

A további hat internet-hozzáférésű gép áll a pedagógusok és tanulók rendelkezésére. Lehetőség van az oktatói munkák és a tanulói feladatok számítógépen történő elkészítésére, azok kinyomtatására. Az iskolai gépeknél pendrivet csak vírusellenőrzés után használható.

           Internet-használat

Az Internet használatánál be kell tartani az általános etikai szabályokat. Elsődlegesen az oktatási, tanulási pedagógiai célok megvalósulásához használandó, és ez mindenkor elsőbbséget élvez a szórakoztató programokkal szemben. Az iskolai gépeken csak bizonyos típusú: logikai játékok futtathatók, nem játszhatnak öncélú vagy durva, agresszív játékokat.