Keresés

.

Fokozatosan vezetjük át gyermekeinket a játékközpontú tevékenységből a tanulásközpontú tevékenységbe.

A legfontosabb az alapkészségek és alapképességek biztonságos elsajátíttatása, fejlesztése (olvasás, írás, számolás).

Az olvasás-írás tanítása szótagoló – hangoztató – elemző módszerrel történik.

A matematikaoktatás különböző tevékenységekre alapozva vezetheti be az új fogalmakat, teheti könnyebbé a matematikai gondolkodásmód kialakítását.

Különös figyelmet szentelünk a tehetséggondozásra, fejlesztésre és a felzárkóztatásra, egyéni és kiscsoportos formában egyaránt.

Ebben a szakaszban kíváncsiságra és érdeklődésre építünk, fejlesztve a felelősségtudatot, kitartást, mintát adva az ismeretszerzéshez, probléma megoldáshoz.

Gyermekeink egészsége és testi fejlődése érdekében lehetőséget adnunk a játék a mozgás iránti vágy kielégítésére.

A pedagógiai munkánkban soha nem feledkezünk meg arról, hogy tanulóink – egészséges terheléssel, fejlődésük folyamatos követésével és személyre szóló fejlesztő értékelésükkel – megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.                         


                                      


                                      


                                      


                                      


                                      


                                      


                                      


                             


                                    


                                    


 

                                   


                                   


                                   


                                   


                                   


    

                                   


                                   


                                   


Integrációt segítő kezdeményezés a Szervátiuszban

 

A Hallássérült Tanintézet 2. évfolyamos tanulói közös délelőtti foglalkozáson vettek részt iskolánk 2. b osztályában. A látogatás célja a hallássérült gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, annak az élménynek a megtapasztalása, hogy hátrányuk ellenére tevékeny részesei tudnak lenni a közös tanóráknak. Az együttműködés iskolánk tanulóinak segítséget adott az empátiás készségük fejlődésében, nyitottabbá tette őket a fogyatékkal élők iránti elfogadásra, a hallássérült gyermekeket pedig hozzásegítette a nyelvi akadályok leküzdéséhez, a hangzó beszéd bátrabb használatához.

Külön köszönet Takács Zsuzsanna és Kopócsi Tiborné osztályfőnököknek.