.

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
OM azonosító: 034960
1101 Budapest, Bánya u. 32
(06 1) 260 8457

O

p

e

n

Keresés

A TANÉV HELYI RENDJE

2021/2022.

 

1.     A tanév szorgalmi időszaka

A tanítási év:

Első tanítási nap: 2021. szeptember 01. szerda

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. szerda

A tanítási napok száma: 181 nap

A tanítás első féléve 2022. január 21-ig tart.

A szülőt és a tanulót 2022. január 28-án értesítjük az I. félév eredményeiről.

Munkanap áthelyezés

a)     2021. december 11. szombat, munkanap

2021.december 24. péntek, pihenőnap

b)    2022. március 26, munkanap

2022. március 14 hétfő pihenőnap

Egyéb munkaszüneti nap

 

2022. március 15. kedd, Nemzeti Ünnep

2022. április 15. péntek, Nagypéntek

2022. április 17. hétfő, Húsvét hétfő

2022. június 06. hétfő, Pünkösd hétfő

 

2.     Tanítási szünetek

 

Őszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 02. (kedd)

Téli szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd)

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 03. (hétfő)

Tavaszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda)

3.     A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

 

S.sz.

Esemény

Időpont

1.

Pályaorientációs nap

2021.10.11.

2.

Őszi nevelési értekezlet, tanári továbbképzés

2021.10.15.

3.

ERASMUS NAP

2021.12.11. (szombat)

4.

Félévi értekezlet

2022. 01. 31.

5.

DÖK nap

2022. 02. 21.

6.

Tavaszi nevelési értekezlet:

2022. 04.20.

 

A megrendezésre kerülő Őszi Pedagógiai Napok, és a Tavaszi Pedagógiai Napok, valamint a Kőbányai Pedagógiai Napok rendezvénysorozaton is részt veszünk.

 

4.     Az általános iskolai beiratkozás

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni.

5.     Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

 

a.      Intézményi tanfelügyelet 2021. 10. 08.

 

b.      Mérések időpontjai:

 • Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (OH)
   • 2021. szeptember 20-október 11.
 • DIFER-mérés: 2021. december 10-ig (péntek)
 • Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési eredményeinek feltöltése: 2022. június 15-ig
 • Országos mérések:

szövegértés, matematika, természettudományos, célnyelvi (angol nyelv)

a)     6. évfolyam: 2022. május 18-31.

b)    8. évfolyam: 2022. május 4-17.

közötti időszakban két mérési napon. Első mérési napon: szövegértés, matematika, második mérési nap, természettudományos, célnyelvi mérés.

 

c.     Intézményi:

 • eDia: kiírás szerint 2021.szeptember-október
 • MaTalent: 2022. kiírás szerint II. félév
 • Idegen nyelvi/angol: A hatodik évfolyam szóbeli kisvizsgája:
 • 2022. május Angol nyelvvizsga:

a)     Nemzetközi angol gyermek City & Guilds /LanguageCert nyelvvizsga

b)    alapfokú Euro írásbeli és szóbeli nyelvvizsga/tehetséggondozás

 • Szociometriai mérések: tanév kezdete, félév, aktuálisan
 • A DIFER mérésben résztvevők számának felmérése az általános iskola első évfolyamán.

Érintett tanulók létszámjelentése: 2021.11. 05-ig

Az 1. évfolyamosok DIFER- mérése: 2021. 12. 10-ig

 

6.     Osztályozó-, javító-, különbözeti vizsgák

 

a.     Félévi osztályozó vizsga:

Időpont: 2022. 01.18.

b.     Év végi osztályozó vizsga: 

Időpont: 2022. 06.13-14.

c.     Javítóvizsga:

Időpont: 2022.08.24.

d.     Különbözeti vizsgák

Időpont:

 1. 2022. 01. 17-21.
 2. 2022. 08. 24-26.

 

7.     A projekthetek és a témanap

 

a.      Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja) 2021. szeptember 24.

b.     Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között.

Intézményi

c.     ERASMUS NAP 2021.10.14.

d.     ERASMUS+ hét 2021. 11.29-12.04.

e.     Magyar Opera Napja 2021. november

f.       Népmese hete/alsó tagozat: 2021. október

 

8.     Pályaválasztás, középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

 

Idő

Feladat

2021.10.

Pályaválasztási tanácsadó szakértő tájékoztató/ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadó

2021.09.20-10.11.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata

2021. 10. 11.

Pályaorientációs nap

Pályaválasztási kiállítás, projektnap

2021.10.14.

A szülők tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről

Pályaválasztási információk szülőknek, diákoknak

2021.12.03.

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételire

2022. 01. 22.

10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsgák

2022. 01.2714 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

2022.02.18.

A jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak,

a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2022. 02.22-03.11.

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében

2021. 03.21-22.

Tanulói adatlapok módosításának lehetősége

 

9.     Egyéb ünnepek, és megemlékezések

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek

Tanévnyitó ünnepség, elsősök fogadása, avatása

2021.09. 01.

Mikulás

2021.12. 06.

Osztálykarácsony

2021. 12.16.

Nevelőtestületi karácsony

2021.12.16.

Farsang

2022. 02.

Költészet napja

2022. 04.11.

Ballagási ünnepély 8. évfolyam

2022. 06. 15.

Tanévzáró ünnepély

2021. 06. 20.

 

 

10.  Szülői értekezletek és fogadó órák időpontja

 

Szülői értekezletek

1)     

-          2021.09.01. Első évfolyam

-          2021. 09. 06. alsó tagozat

-          2021. 09. 07 felső tagozat

2)     

-          2021. 02. 07. alsó tagozat

-          2021. 02. 08. felső tagozat

3)     

-          2022 05. 02. alsó tagozat

-          2022. 05. 03. felső tagozat

 

Fogadó órák

-          Havi egy alkalommal minden pedagógus fogadóórát tart kiírás szerint

 

11.  SZMK értekezletek:

1)    2021. 09. 02.

2)    2022. 02. 03.

3)    2022. 04. 28.

 

12.  Osztálykirándulások, erdei iskola

Időpont: 2022. 05. 30 - 06. 03.