Keresés

A TANÉV HELYI RENDJE

2020/2021.

 

1.     A tanév szorgalmi időszaka

A tanítási év:

Első tanítási nap: 2020. szeptember 01. kedd

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. kedd

A tanítási napok száma: 179 nap

A tanítás első féléve 2021. január 22-ig tart.

A szülőt és a tanulót 2019. január 29-én értesítjük az I. félév eredményeiről.

Munkanap áthelyezés

a)     december 12. szombat, munkanap

december 24. hétfő, pihenőnap

Egyéb munkaszüneti nap

2020. október 23. péntek, 1956-os Forradalom Ünnepe

2021. január 1. szerda, Új Év első napja

2021. március 15. hétfő, Nemzeti Ünnep

2021. április 02-05. hétfő, Húsvét hétfő

2021. május 24. hétfő, Pünkösd hétfő

2. Tanítási szünetek

Őszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 02. (hétfő)

Téli szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő)

Tavaszi szünet:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 07. (szerda)

 A tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

 

S.sz.

Esemény

Időpont

1.

Pályaorientációs nap

2020.10.12.

2.

Őszi nevelési értekezlet: digitális kultúra

2020.10.08.

3.

Tanári továbbképzés: egészségtudatos gondolkodás, fizikai-mentális egészség

2020.10.09.

4.

Félévi értekezlet

2021. 02. 02.

5.

DÖK nap

2021. 02. 22.

6.

Tavaszi nevelési értekezlet: Pedagóguskompetenciák az alulteljesítő tanulók fejlődésének támogatásában

2021. 04.19.


A megrendezésre kerülő Őszi Pedagógiai Napok, és a Tavaszi Pedagógiai Napok, valamint a Kőbányai Pedagógiai Napok (2021. március 10-11.) rendezvénysorozaton is részt veszünk.

3.     Az általános iskolai beiratkozás

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.

4.     Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

4.1. Intézményi tanfelügyelet 2021.

4.2. Mérések időpontjai:

·       Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (OH)

§  2020. szeptember 21-október 12.

·       DIFER-mérés: 2020. december 4-ig (péntek)

·       Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése: 2021. január 11- április 23.

·       Írásbeli idegen nyelvi mérés: 2021. május 19. (szerda)

·       Országos kompetenciamérés: 2021. május 26. (szerda)

4.3.Intézményi:

·       eDia: kiírás szerint (ősz)

·       MaTalent: kiírás szerint (tavasz)

·       Idegen nyelvi/angol: A hatodik évfolyam szóbeli kisvizsgája: 2021. május

·       Szociometriai mérések: tanév kezdete, félév, aktuálisan

5. Osztályozó-, javító-, különbözeti vizsgák

5.1.Félévi osztályozó vizsga:

Időpont: 2021. 01.19.

5.2.Év végi osztályozó vizsga: 

Időpont: 2021. 06.01-02.

5.3.Javítóvizsga:

Időpont: 2021.08.26.

5.4.Különbözeti vizsgák

Időpont:

a.     2021. 01. 18-22.

b.     2021. 08. 23-27.

6. A projekthetek és a témanap

6.1. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja) 2020. szeptember 25.

6.2. Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között.

7. Egyéb ünnepek, és megemlékezések

Esemény

Időpont

Az aradi vértanuk emléknapja

2020. 10. 06.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe

2020. 10. 22.

A kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja

2021. 02 25.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe

2021. 03. 12.

A holokauszt áldozatai emléknap

2021. 04. 16.

A Nemzeti Összetartozás Napja

2021. 06. 04.


Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek

Rendhagyó tanévnyitó ünnepség, elsősök fogadása, avatása

2020.09. 01.

Mikulás

2020.12. 04.

Iskolai karácsonyi ünnepély(elmarad)

2020. 12.17.

Nevelőtestületi karácsony(elmarad)

2020.12.17.

Farsang

2021. 02.

Költészet napja

2021. 04.11.

Ballagási ünnepély 8. évfolyam

2021. 06. 15.

Tanévzáró ünnepély

2021. 06.18.


  8.
     Szülői értekezletek és fogadó órák időpontja

Szülői értekezletek

1)     

-          2020 09. 01. 1. osztály

-          2020. 09. 07. alsó tagozat

-          2020. 09. 08 felső tagozat

2)     

-          2021. 02. 08. alsó tagozat

-          2021. 02. 09. felső tagozat

3)     

-          2021 05. 03. alsó tagozat

-          2021. 05. 04. felső tagozat

Fogadó órák

1)     

-          2020. 11. 16. alsó tagozat, humán tárgyak felső tagozat

-          2020. 11. 17. reál tárgyak, felső tagozat

2)     

-          2021. 04. 12. alsó tagozat, humán tárgyak felső tagozat

-          2021. 04. 13. reál tárgyak, felső tagozat

SZMK értekezletek:

1)    2020. 09. 03.

2)    2021. 02. 04.

3)    2021. 04. 22. helyett 2021.05.27.