.

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
OM azonosító: 034960
1101 Budapest, Bánya u. 32
(06 1) 260 8457

O

p

e

n

Keresés

Kelet-Pesti Tankerületi Központ kiemelkedő munkát végző pedagógusai

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló szakmai, pedagógiai munkájáért járó elismerésben a  2020/21. tanévben:

Balázsné Kerti Csilla

Winkler Margit

Kőrössy Csilla
(a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola utazó gyógypedagógusa)

 

Aranyjelvényes tanuló:

Bánóczy Eszter

Demeter Antal Zsombor

Hevele Beatrix

Mánoki Liliána

Németh Lili

Regős Zoé

Tóth Artúr

Az év tanulója:

 Bánóczy Eszter


 

„Kelet-Pest kiváló pedagógusa – 2019”

Kiss Éva

Kiss Éva 1996-ban, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-testnevelés tanári szakán szerzett diplomát, azóta testnevelő tanárként a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola pedagógusa, a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Megbízható igényességgel tanít, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. A folyamatos megújulását, a kihívásokra való nyitottságát, szakmai elkötelezettségét példázza, hogy Iskolai Síoktatói, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán gyógytestnevelői végzettséget is szerzett. Osztályfőnöki tevékenysége mellett, tudását az iskolában évtizedekig működő, a mindennapos, minőségi testnevelés megvalósítását, a télen szabadban űzhető sportok megismerését megvalósító síoktatás innovációjában is kamatoztatta, valamint új szemlélettel közelítette és biztosította a gyermekek különleges igényének megfelelő ellátását. Ausztriába sítáborokat, Magyarországon kerékpáros táborokat, erdei iskolai programokat szervezett, valósított meg. Részt vesz az ELTE TÓK végzős hallgatói szakmai gyakorlatainak, vizsgatanításainak tevékenységében. Tagja a Kőbányai Testnevelő Tanárok munkaközösségének, szoros szakmai együttműködésben áll a kerület többi testnevelőjével. A Kerületi Diákolimpia versenyein tanítványai kimagasló eredményeket érnek el. Eredményes pályázataival tehetségeket (MATEHETSZ), program-és eszközfejlesztést (MTTOE), diákok táboroztatását támogatja.

 

Kiemelkedő a közösségteremtő munkája. Az iskolai diákélet fontos segítője, szervezője, a tanítás mellett tevékenyen részt vesz a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában is. Ünnepségek, rendezvények szervezésekor is számíthatunk szaktudására, melyet nem csupán tanítványaival, hanem az iskola minden érintett szereplőjével – kollégák, szülők – megosztja, az együttműködés kultúráját erősíti az óvodák és iskolák világában is. 23 éve szervezője a „Mikulás Kupának”, mely az intézmény és a kerületi óvodák közötti kapcsolat ápolására életrehívott, a mozgás örömét és összetartó erejét népszerűsítő kiemelt kerületi rendezvény. Az iskolai közösséget átfogó Pénz7 és fenntarthatósági projekthét kimagaslóan jó szervezőképességének és agilitásának köszönhetően példaértékű lett az iskolai közösségben. A pedagógus közösség fontos tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel útmutatást ad a kollégái számára, nyílt órákat tart, maga is hospitál, hozzásegítve az aktív szervezeti tanulást, a  módszerek, eszközhasználatok, értékelési minták adaptációját, beépíthetőségét, segítve. A továbbképzések tapasztalatait, a látott-hallott-tanult új ismereteket sikeresen beépítette a mindennapi munkájába, tapasztalatait pedig átadta munkatársainak. Személyiségével, határozottságot sugárzó egyéniségével, megbízhatóságával, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését biztosította. Nevelőmunkájában mindig nagy hangsúlyt kapott az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A szülőkkel való jó kapcsolata segíti, hogy a gyermeket jobban megismerje, ki tudja választani azt a stratégiát, amelynek segítségével a szülőket rá tudja hangolni a gyermek érdekében az optimális együttműködésre. A szülők bevonja projektekbe, programokba, utazásokba, mellyel a tartalmasabb, jobban működő iskola fenntartását szolgálja.

                          

 

Kiemelkedő munkát végző pedagógusok Pedagógus Napi  elismerése:

Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó biológia-kémia szakos általános iskolai – és kémia szakos gimnáziumi tanár, osztályfőnök, természettudományos munkaközösség-vezető. Közel harmincéves pedagógus pályája minden percét kihívásnak tartó, elkötelezett, emberségben, tudásban egész életen át ható példaadó tanáregyéniség. Kifogyhatatlan energia, belső tűz, motiváció, az életét átjáró flow meghatározó ismérve pedagógusi hivatásának. Szakmai tudásával, személyes példamutatásával kivívta a tiszteletet tanítványai és munkatársai körében is. A gyermekek számára a kor legújabb kihívásaira is hitelesen közvetít szemléletet, mutatja meg az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését. A tehetség számára kihívást jelent, növeli kreativitását, egyénre szabott siker- és értékcentrikus programokat valósít meg. Életre hozta a természettudományos ismeretek komplex módon történő közvetítésére, a környezettudatos magatartás kialakítására, az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés céljait megvalósító Curie-szakkört, amely elsősorban a kiemelkedő érdeklődésű és tehetségű tanulók számára nyújt lehetőséget a tudományos megismerés formáinak és algoritmusainak elsajátítására, a versenyfelkészülésre. Társszerzője az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének gondozásában kiadott Kompetenciafejlesztő füzet Természettudomány 5-6. kiadványnak.

 

Zsinkay Barbara 1996 óta a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola tanítója, a nevelőtestület meghatározó, hivatásában mélyen elkötelezett, kimagaslóan következetes pedagógusa. Kimeríthetetlen erővel, meghátrálás nélkül végzi a nemzedékeken átívelő munkáját. Oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi, követendő mintát mutat munkatársainak szakmai felkészültségével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével. Napközis munkaközösség-vezetőként kiváló pedagógiai munkájával tette eredményessé foglalkozásait, fogta össze tanulóközösségét. Szakmai tekintélyével harmonikus kapcsolatot teremt a családokkal is. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetük miatt lemaradó tanulók felzárkóztatására, a tehetséges diákokat is szeretettel segíti a magasabb cél felé, tanítványai eredményesen szerepelnek a tantárgyi versenyeken.  Képessége a folyamatos megújulásra, tudásbővítésre, lehetőségkeresésre, állandó és tudatos munkára egyedi, tanfolyamok és továbbképzések sorát végezte el azzal a céllal, hogy minél magasabb színvonalon végezhesse faladatát. A Boldog Iskola program vezető tanára, a Kőbányai Pedagógiai Napokon kiállítóként vett részt megvalósított projektmunkájával.

 

 

                                    

 

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló szakmai, pedagógiai munkájáért járó elismerésben a  2018/19. tanévben

Zsótér Sarolta tanítónő

Kovács Éva tanítónő

Kovács Adél tanárnő

részesült.

 

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló a nevelő oktató munkát segítő  szakmai munkájáért járó elismerésben a  2018/19. tanévben

Somlóvári Mónika iskolatitkár


                                         


Boldog Iskola Címátadó

 

Örömmel tudatjuk, hogy október elsején átvettük a Boldog Iskola címet és szakmai csomagot Budapesten, az Erkel Színházban. A Boldogságóra programot olyan szakmai stáb vezeti, mint Prof. Dr. Bagdy Emőke, Prof. Oláh Attila és Bagdy Bella. Fő célkitűzése a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az iskolás gyermekek csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit.

" Jobb veled a világ!" mottója jelzi a várható eredményt: optimista, magabiztos és kitartó iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező emberré válnak.

Iskolánkban Zsinkay Barbara a program vezető pedagógusa.